เอกสารทางวิชาการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ไฟล์หัวเว็บไซต์

  • Animation Web   0กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. สกลนคร 3 (เวอร์ชัน 1)
    ‎แสดงผล Animation Web‎
  • esdc3.jpg   64กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. สกลนคร 3 (เวอร์ชัน 1)
    ‎ไฟล์หัวเว็บ jpg‎
  • esdc3.ai   1576กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. สกลนคร 3 (เวอร์ชัน 1)
    ‎ไฟล์ต้นฉบับ ai‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า DL-ไฟล์หัวเว็บ

เอกสารอบรม ICT-Admin

  • คู่มือการสร้าง Apple ID และ เตรียมสร้าง Course บน iTunes U.pdf   1517กิโลไบต์ - 27 มิ.ย. 2559 21:24 โดย สพป. สกลนคร 3 (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารอบรม ICT-Admin