การจัดสรรงบประมาณ

โพสต์28 มิ.ย. 2559 21:42โดยนายบุญไทย แสนอุบล
สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  สพป.สกลนคร  เขต ๓  ให้โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  จำนวน  ๑๘  โรงเรียน  ได้ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ดังเอกสารที่แนบ
Comments